ویژگی های مشاوره ی صحیح

پاسخ به متداول ترین سوال کنکوری هایی که مشکلات مالی را بهانه ی عدم فعالیت و تلاش کرده اند .

قاعدتا تلاش و فعالیت ما نباید به پول و ثروت و مشکلات مالی وابسته باشد ؟!

نبایدمشکلات مالی را به بحث های فرهنگی متصل کرد !

فرهنگ سازی حمعی در بین مشاوران تحصیلی بصورت پرسش و پاسخ ها و ارائه های علمی رایگان در فضای مجازی

جریان پرسش و پاسخ های رایگان در باب مشاوره های تحصیلی

و نکات فراشناختی مختلف که در صوت توضیح داده شده است …

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم