ویژگی های مشاوره ی صحیح

زمان موردنیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

پاسخ به متداول ترین سوال کنکوری هایی که مشکلات مالی را بهانه ی عدم فعالیت و تلاش کرده اند .

قاعدتا تلاش و فعالیت ما نباید به پول و ثروت و مشکلات مالی وابسته باشد ؟!

نبایدمشکلات مالی را به بحث های فرهنگی متصل کرد !

فرهنگ سازی حمعی در بین مشاوران تحصیلی بصورت پرسش و پاسخ ها و ارائه های علمی رایگان در فضای مجازی

جریان پرسش و پاسخ های رایگان در باب مشاوره های تحصیلی

و نکات فراشناختی مختلف که در صوت توضیح داده شده است …

80%
Awesome
  • Design