نکاتی در ارتباط با مهارت آزمون و افزایش درصد

بارها در قالب مصاحبه و روش های دیگر از رموز موفقیت رتبه های برتر در کسب نتایج عالی صحبت کرده ایم.
در اینجا لازم است به نکات دیگری اشاره کنیم.

خیلی اوقات برای دانش آموز آشفتگی هایی به وجود می آید که ناشی از قیاس ها و هم سنجی های ناروا است. قیاس هایی که نه تنها مشکلی را حل نمیکنند بلکه وضعیت فعلی شما تضعیف کرده و اعصاب شما را نیز به هم میریزند پس سعی کنید که خود را با دیگران مقایسه نکنید چون ممکن است دیگران شرایطی کاملا متفاوت با شما داشته باشند.
نکته ی بعدی این است که دانش آموز باید تیپ تست های زیادی را کار کرده باشد.
اگر دانش آموز تیپ تست های متفاوت و زیادی را دیده باشد،میزان شوکه شدن وی از چالش های سوالات سر جلسه خیلی کمتر میشود.
دیدن و بررسی تیپ تست های متفاوت ، مرور مکرر این تیپ ها ، تسلط بر متن کتاب درسی در دروسی مثل زیست شناسی ، توجه به قیود، افعال، افزایش تعداد تست های زماندار(طبق آنچه که قبلا اشاره کرده ایم و پس از کار کردن روی تستهای آموزشی و پوششی) همگی باعث روان شدن مبحث برای دانش آموز میشود.
اگر این موارد دقیق رعایت شوند در عرض چندماه بعد، ممکن است با سوالات چالشی جدید روبرو شوید اما با توجه به اطلاعات قبلی و مهارت هایی که به دست آورده اید میتوانید به خوبی آنهارا پاسخ دهید و تعداد سوالات چالشی غیر قابل حل برای شما اگر نگوییم به صفر میرسد،حداقل بسیار کاهش پیدا میکند.

نکته ی مهم دیگر این است که سوالات چالش برانگیز و دام دار را حتما یادداشت کنید و آنها را مکرر مرور کنید،این کار باعث میشود اگر این تیپ سوالات با تغییرات جزئی طرح شد شما کاملا آماده باشید.

دانلود

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم