نفرات و رتبه های برتر کنکور 98

 نفرات برتر گروه علوم ریاضی و فنی

رتبه 1 کنکور ریاضی 98 = علیرضا سخایی راد از اهواز

رتبه 2 کنکور ریاضی 98 = محمدصادق مجیدی یزدی از تهران

رتبه 3 کنکور ریاضی 98 = دانا افاضلی از تهران

رتبه 4 کنکور ریاضی 98 = آریا جلالی از لاهیجان

رتبه 5 کنکور ریاضی 98 = علی عباسی از شهرکرد

رتبه 6 کنکور ریاضی 98 = سید ارشان دلیلی از ساری

رتبه 7 کنکور ریاضی 98 = پارسا امینی از مشهد

رتبه 8 کنکور ریاضی 98 = فاطمه جعفری از تهران

رتبه 9 کنکور ریاضی 98 = مهران منتظر از تفت

رتبه 10 کنکور ریاضی 98 = مهمد مهدی ابوترابی از تهران


نفرات برتر گروه علوم تجربی

رتبه 1 کنکور تجربی 98 = ایزدمهر احمدی نژاد از تهران

رتبه 2 کنکور تجربی 98 = محسن راستکار از تبریز

رتبه 3 کنکور تجربی 98 = فرهنگی امیری از شیراز

رتبه 4 کنکور تجربی 98 = رسا شفری از تبریز

رتبه 5 کنکور تجربی 98 = محمدرضا ارشیدی صوفیانی از تبریز

رتبه 6 کنکور تجربی 98 = امیررضا بسکابادی از مشهد

رتبه 7 کنکور تجربی 98 = گلسا مصباحی از شیراز

رتبه 8 کنکور تجربی 98 = ریحانه فرخی ملکی از رشت

رتبه 9 کنکور تجربی 98 = سیاوش کیانپور از اهواز

رتبه 10 کنکور تجربی 98 = امیر حسام زارع از بیرجند – سید مهدی زارع زاده ابرقویی از ابرکوه


نفرات برتر گروه علوم انسانی

رتبه 1 کنکور انسانی 98 = فاطمه شبخیر از لار

رتبه 2 کنکور انسانی 98 = مریم اسماعیلی از تهران

رتبه 3 کنکور انسانی 98 = امین ایمانپور از تبریز

رتبه 4 کنکور انسانی 98 = سیده امنه موسوی لقمان از بهار

رتبه 5 کنکور انسانی 98 = علی حاجیان از لار

رتبه 6 کنکور انسانی 98 = فاطمه رستموندی آغمیونی از تهران

رتبه 7 کنکور انسانی 98 = محمد عرفان هوشیاری از تهران

رتبه 8 کنکور انسانی 98 = آتنا طاهری از تهران

رتبه 9 کنکور انسانی 98 = محمد حسین سه دهی از تهران

رتبه 10 کنکور انسانی 98 = ملیکا دادخواه تیرانی از اصفهان


نفرات برتر گروه هنر

رتبه 1 کنکور هنر 98 = سارا سادات کریمی از تهران

رتبه 2 کنکور هنر 98 = صبا محمدی فرح از تهران

رتبه 3 کنکور هنر 98 = پریا سینائیان از تهران

رتبه 4 کنکور هنر 98 = مرجان حاتمی ورزنه از تهران

رتبه 5 کنکور هنر 98 = پارسا رحمان مشهدی از تهران


نفرات برتر گروه زبان

رتبه 1 کنکور زبان 98 = صالح شاملو احمدی از تهران

رتبه 2 کنکور زبان 98 = امیرشایان چادگانی پور از اصفهان

رتبه 3 کنکور زبان 98 = شهریار رجائی فیروزآبادی از تهران

رتبه 4 کنکور زبان 98 = پریناز باستانی از تهران

رتبه 5 کنکور زبان 98 = کسری محمدی از تهران