معیارهای شرکت در همایش های جمع بندی کنکور سراسری

🔰باید برای شرکت در همایش ها یکسری معیارها در نظر بگیرید ، چون به هر حال یک روز شما قرار است کامل صرف همایش شود و اگر نروید می توانید خودتان این زمان را به رفع اشکال اختصاص دهید و از زمانتان به صورت مفیدتری بهره ببرید بنابراین از مفید بودن زمانی که به همایش اختصاص می دهید اطمینان حاصل کنید.
در کل همایش ها برای کسانی که از نظر کمی در برنامه خود در وضعیت مطلوبی هستند و از نظر کیفی نیز در برنامه ها تسلط دارند و قصد یادگیری بیشتر مطالب را دارند مناسب است.

🔸نکته اول این است که در همایش درس هایی شرکت کنید که اطمینان داشته باشید باعث پیشرفت شما می شود.

🔸برای ریاضی و فیزیک، فقط درصورتی می تواند مفید باشد که:
1-شما در سطح قابل قبولی باشید و در گذشته به طور کامل مباحث آن ها را بررسی کرده باشید و صرفا برای جمع بندی و دسته بندی و تیپ بندی تست ها شرکت کنید.
2-پس از برگزاری همایش از هر فصل با نکاتی که گفته شده حدود 100 تست بزنید که آن مبحث برایتان تثبیت شود در غیر این صورت بازدهی چندانی نخواهد داشت.

🔸برای درس زیست از آنجا که بیشتر نکات آن را کتاب های تست پوشش می دهند و درس زیست نیاز دارد به اینکه خودتان عالی مطالب را بخوانید تحلیل کنید و تست زیاد بزنید.
کلاس نکته و تست برای زیست مطلوب تر است که حل سریع تست های خاص و یکسری روش ها را به شما آموزش دهد.

🔸برای زبان، همایش برای قسمت گرامر می تواند مفید واقع شود اما برای واژه و ریدینگ نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد چون واژه حفظی هستند و ریدینگ نیز به تمرین زیاد از قبل نیاز دارد و شما یک روزه نمی توانید ریدینگ را در خودتان تقویت کنید.

🔸برای دینی قسمت آیات می تواند موثر باشد که برای شما ارتباط‌ آیات را مشخص کنند و پیام آیات را بازگو کنند.

🔸برای ادبیات قسمت دستور و آرایه می تواند مفید باشد ولی واژه و قرابت تاثیر گذار نیست چون‌ در مبحث قرابت خودتان باید مفاهیم را درک کنید و واژه هم که حفظی هستند اگر هم واژه نکته ای داشته باشد می توانید از درون تست ها استخراج کنید.

🔺اگر بعد از شرکت در همایش مطالب را تکرار و تمرین نکنید عملا هیچ سودی برایتان به همراه ندارد. باید دقیقا همان شب و چند ساعتی از روز بعد را به تثبیت مطالبی که در همایش گفته شده اختصاص دهید.

🔻دروسی که برای آن در همایش شرکت می کنید باید تقریبا سطح متعادلی در آن ها داشته باشید زیرا معمولا مدرس قصد تدریس سریع را دارد تا تمام نکات را مروری کامل داشته باشد و اگر نخوانده زیاد داشته باشید سر همایش دچار مشوش می شوید و مطالب را به خوبی متوجه نمی شوید .