معرفی رشته روابط عمومی

🔹روابط عمومی مسئول آگاهی دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظیفه حرفه ای آن ایجاب می کند که زمینه وفاق و سازگاری بین مصالح فردی و منافع عمومی را فراهم سازد. مطالعه افکار عمومی و جهت های رسانه ای ، امتناع و ترغیب افکار عمومی به پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای مخاطبین با استفاده از فنون و تکنیکهای روابط عمومی جهت تحقق اهداف سازمانی از اساسی ترین فعالیتهای روابط عمومی محسوب می شود. روابط عمومی نیاز به مهارت های میان رشته ای دارد و از جمله رشته هایی است که به تمامی ابعاد علم می تواند نفوذ کند. از علوم انسانی گرفته تا فنی و …

🔹توانایی های لازم: از توانایی های لازم برای این رشته میتوان به داشتن ذوق و استعداد نویسندگی، توانایی جوشش با طبقات مختلف جامعه، داشتن ضریب هوشی بالاتر از متوسط جامعه، داشتن توانایی جسمی و روحی برای دوندگی های اضطراری و قدرت سخنوری اشاره کرد. اکثر این مهارت ها اکتسابی است و برای موفقیت در این رشته می توان علاوه بر استعداد درونی، کلاس های مرتبط با مباحث سخنوری ،ارتباط اجتماعی و یا زبان بدن را هم آموخت.

🔹بازار کار: در ایران با توجه به حضور بیشتر شاغلین روابط عمومی در شرکت ها و سازمان های دولتی، لذا حقوق و دستمزد دریافتی آنها از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می کند. مدیران روایط عمومی در شرکت ها و سازمان های خصوصی هم درآمدهای متفاوتی دارند.
حقوق مدیر روابط عمومی که در حوزه های مختلف مشغول بکار است، در شرکتهای کوچک به طور متوسط بین ۸۰۰۰۰۰تومان تا ۷۰۰۰۰۰۰ تومان و در شرکتهای بزرگ بین ۱۰۰۰۰۰۰تومان تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد که این تفاوت درامد بسته به میزان سابقه افراد و‌تجربه و تخصص انها می باشد. البته بگذریم از اینکه در هرکشوری و از جمله ایران از شغل های این چنینی می توان درآمدهای جانبی بیشتری کسب کرد.

🔹حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در این رشته در منطقه۱ حدودا 10000 منطقه ۲ 14000 و منطقه۳ 5000 تا 7000 می باشد.البته برای قبولی در دانشگاه های برتر این رشته از جمله دانشگاه علامه باید دست کم رتبه ی زیر 2500 داشته باشید.

🔹تیپ های شخصیتی مناسب برای این رشته بر اساس تست MBTI:
ENFJ-ENFP-ENTP-ESFP

🔹تیپ های شخصیتی مناسب برای این رشته بر اساس تست استرانگ: نزدیکی تیپ های اجتماعی و تهوری در بین 3 تیپ اول تست استرانگ با درصد نزدیک به هم با تاکید بیشتر بر تیپ اجتماعی