قبولی های تجربی مشاوره تحصیلی امیر میرهلی در کنکور 98

آیدا اسلامی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی تهران| روزانه نیمسال اول

زهرا محمدی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج| روزانه نیمسال اول

زهرا حمیدی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز| روزانه نیمسال اول

ویدا عباسی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد| روزانه نیمسال اول

علی جباری پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی قزوین| روزانه نیمسال اول

مهسا مهربان دندانپزشکی| دانشگاه علوم پزشکی قزوین| روزانه نیمسال اول

شقایق پرورش پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی کاشان| روزانه نیمسال اول

زینب حسینی دندان پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه نیمسال اول

فاطمه ملایی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد| روزانه نیمسال اول

آرین گرگیج پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان| روزانه نیمسال اول

صحرا افشین پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس| روزانه نیمسال اول

زهرا نادی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی سبزوار| روزانه نیمسال اول

علی علیزاده پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند| روزانه نیمسال اول

امیرحسین اسماعیلی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان| نیمسال اول

محسن خوروش پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی البرز| مازاد

امیر حسین اسحاقی پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی سمنان| مازاد

نسرین فخری پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی کاشان| پردیس خودگردان

یاسمن طاهری پزشکی| دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مناطق محروم

مریم رضوی داروسازی| دانشگاه علوم پزشکی تبریز|روزانه

شقایق بهشتی فیزیوتراپی| دانشگاه علوم پزشکی تهران| روزانه

زهرا حمزه نژادی فیزیوتراپی| دانشگاه علوم پزشکی کرمان| روزانه

سپیده خوانساریان | دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران | داروسازی

فاطمه فرهادی پرستاری| دانشگاه علوم پزشکی تهران| روزانه

مائده حرثی پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی| روزانه

ملیکا مرادی پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد| روزانه

فاطمه حاجی تشکری پرستاری| دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه

فروزانه خانه باد پرستاری| دانشگاه علوم پزشکی دزفول| روزانه

فرزانه شرفی پرستاری| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند واحد فردوس| روزانه

علی محمودآبادی علوم تغذیه| دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |روزانه

—- کاردرمانی| دانشگاه شهید بهشتی تهران| پردیس خودگردان

فاطمه محمدی ترک اباد هوشبری| دانشگاه علوم پزشکی یزد| روزانه

مهتاب کثیری هوشبری| دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد| روزانه

شایان مرادی تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان|روزانه

سلوا ولی زاده علوم آزمایشگاهی| دانشگاه علوم پزشکی تبریز |روزانه

الهه فرهنگ علوم آزمایشگاهی |دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه

اهورا هواسی علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ابادان| روزانه

سیما علیدادی تکنولوژی اتاق عمل| دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه| روزانه

—- مقدم تکنولوژی‌ اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی خوی |روزانه

غزل کریمی مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان| روزانه

مریم مهدیان مامایی| دانشگاه علوم پزشکی شاهرود| روزانه

فاطمه طاهری دامپزشکی| دانشگاه علوم پزشکی یزد| روزانه

غزل خدادوستان زیست شناسی سلولی مولکولی |دانشگاه اصفهان| روزانه

نگین زین العابدینی علوم و مهندسی صنایع غذایی |دانشگاه اصفهان |روزانه

—- مهندسی طبیعت| دانشگاه تهران| روزانه

مینو محمدی علوم ومهندسی محیط زیست|دانشگاه صنعتی اصفهان| روزانه

محمد شکری علوم وصنایع غذایی| دانشگاه تبریز |روزانه

سمانه اسماعیل مقدم فناوری اطلاعات سلامت| دانشگاه علوم پزشکی مشهد|روزانه

—- بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان |روزانه

—- مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی یزد| روزانه

لیلا بیگدلی مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی زنجان| روزانه

فائزه یگانه فرد مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم اباد |روزانه

مهنا پیرو زیست شناسی جانوری| دانشگاه رازی کرمانشاه |روزانه

هاله بیگدلی زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر |روزانه

نگار کوشکی شیمی محض|دانشگاه اراک | روزانه

—- علوم تغذیه |دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان| پردیس خودگردان

—- پرستاری| دانشگاه قم| ظرفیت مازاد

—- آموزش شیمی|دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

کوثر خبازی آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اصفهان

فاطمه آقایی آموزش زبان و ادبیات فارسی| پردیس شهید مدرس سنندج

—- آموزش زبان انگلیسی| دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر| روزانه