قبولی های انسانی مشاوره تحصیلی امیر میرهلی در کنکور 98

الناز موسوی حقوق| دانشگاه تهران| روزانه

پریسا پورمقدم حقوق| دانشگاه الزهرا| روزانه

مائده قلی زاده حقوق| دانشگاه اصفهان |روزانه

هلیا نوروززاده حقوق| دانشگاه اصفهان |روزانه

محمد امین نیلی:حقوق| دانشگاه یزد| روزانه

شادان جامی روانشناسی | دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی تهران |روزانه(رشته تجربی)

غزاله قربانی اقتصاد| دانشگاه تهران| روزانه (رشته تجربی)

نگین سپهوند اقتصاد| دانشگاه خوارزمی تهران| روزانه (رشته تجربی)

مهتاب صادقی مشاوره|دانشگاه اصفهان |روزانه

امیر علی اکبرلو مدیریت دولتی| دانشگاه ارومیه| روزانه (رشته ریاضی)

فائزه جلالی اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه ارومیه | روزانه (رشته ریاضی)

فاطمه کشن زارع اموزش ابتدایی| دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیرکرج

—- اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدمدرس سنندج | فرهنگیان آزاد

مریم هدایتی آموزش ابتدایی| دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا ساری

زهراکاظمی آموزش الهیات|دانشگاه فرهنگیان ورامین

شکیبا یاراحمدی اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان- آزاد

کلثوم ترکمانی اموزش جغرافیا|دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد بیرجند | فرهنگیان- آزاد

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم