قبولی های انسانی مشاوره تحصیلی امیر میرهلی در کنکور 98

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

الناز موسوی حقوق| دانشگاه تهران| روزانه

پریسا پورمقدم حقوق| دانشگاه الزهرا| روزانه

مائده قلی زاده حقوق| دانشگاه اصفهان |روزانه

هلیا نوروززاده حقوق| دانشگاه اصفهان |روزانه

محمد امین نیلی:حقوق| دانشگاه یزد| روزانه

شادان جامی روانشناسی | دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی تهران |روزانه(رشته تجربی)

غزاله قربانی اقتصاد| دانشگاه تهران| روزانه (رشته تجربی)

نگین سپهوند اقتصاد| دانشگاه خوارزمی تهران| روزانه (رشته تجربی)

مهتاب صادقی مشاوره|دانشگاه اصفهان |روزانه

امیر علی اکبرلو مدیریت دولتی| دانشگاه ارومیه| روزانه (رشته ریاضی)

فائزه جلالی اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه ارومیه | روزانه (رشته ریاضی)

فاطمه کشن زارع اموزش ابتدایی| دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیرکرج

—- اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدمدرس سنندج | فرهنگیان آزاد

مریم هدایتی آموزش ابتدایی| دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا ساری

زهراکاظمی آموزش الهیات|دانشگاه فرهنگیان ورامین

شکیبا یاراحمدی اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان- آزاد

کلثوم ترکمانی اموزش جغرافیا|دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد بیرجند | فرهنگیان- آزاد

80%
Awesome
  • Design