قانون پارکینسون و برنامه ریزی در سال کنکور

قانون پارکینسون با برنامه ریزی در سال کنکور ارتباطی دارد؟

شالوده و بن مایه این نظریه ( پارکینسون و برنامه ریزی )‌‌ بر این مبناست که اگر شما به کاری زمانی بدهید، یا در همان زمان آن را انجام میدهید یا بیشتر طول میکشد اما در زمان کمتر هیچگاه به اتمام نمیرسد. مثلا شما میگویید که زیست را در ۲ ساعت میخوانم. حتی اگر ۱ ساعت هم طول بکشد انقدر آن را طول میدهید تا ۲ ساعت تمام شود اما هیچ وقت زمان را کمتر نمی کنید .

آقای پارکینسون یک تاریخ نگار بود که در دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی نظریه پارکینسون را با بررسی نحوه عملکرد کارمندان اداره جات انگلستان، ارائه داد: او به این نتیجه رسید که سالانه ۱۵٪ به تعداد کارمندان و بوروکراسی اداری اضافه میشود بدون آنکه کارها ذره ای افزایش پیدا کنند. کارمندان وقتی میبینند که فرصت کافی و بودجه وجود دارد، تمامی کارهارا انجام نمیدهند و مایل هستند بخشی از آن را به افراد دیگر واگذار کنند و زمان اضافی را به بطالت بگذرانند .

حال راهکار چیست؟
باید براساس تجربه شخصی زمان بندی صورت بگیرد و زمان های ضرب العجلی تعیین شود تا حالت اضطرار در فرد برای انجام کارها ایجاد شود، به این ترتیب، زمانی هدر نمی رود و تمامی کارها نیز پیش خواهند رفت.

دانلود

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم