قانون پارکینسون در برنامه ریزی

زمان موردنیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

شالوده و بن مایه این نظریه‌‌ بر این مبناست که اگر شما به کاری زمانی بدهید ، یا در همان زمان آن را انجام میدهید یا بیشتر طول میکشد اما در زمان کمتر هیچگاه به اتمام نمیرسد .
مثلا شما میگویید که زیست را در ۲ ساعت میخوانم . حتی اگر ۱ ساعت هم طول بکشد انقدر آن را طول میدهید تا ۲ ساعت تمام شود اما هیچ وقت زمان را کمتر نمی کنید .

آقای پارکینسون یک تاریخ نگار بود که در دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی نظریه پارکینسون را با بررسی نحوه عملکرد کارمندان اداره جات انگلستان ، ارائه داد :
او به این نتیجه رسید که سالانه ۱۵٪ به تعداد کارمندان و بوروکراسی اداری اضافه میشود بدون آنکه کارها ذره ای افزایش پیدا کنند .
کارمندان وقتی میبینند که فرصت کافی و بودجه وجود دارد ، تمامی کارهارا انجام نمی دهند و مایل هستند بخشی از آن را به افراد دیگر واگذار کنند و زمان اضافی را به بطالت بگذرانند .

حال راهکار چیست؟
باید براساس تجربه شخصی زمان بندی صورت بگیرد و زمان های ضرب العجلی تعیین شود تا حالت اضطرار در فرد برای انجام کارها ایجاد شود ، به این ترتیب ، زمانی هدر نمی رود و تمامی کارها نیز پیش خواهند رفت .

دانلود

80%
Awesome
  • Design