عوامل افت ساعت مطالعه بعد از یک روز مطالعه بالا در سال کنکور

⭕️حس کمال‌گرایی برای مطالعه در یک روز، و دلسردی در روز بعد ، مربوط به بحث ذهنی و یک بحث عمل گرایی می‌شود.

که دو وجه متفاوت هستند زیرا هر دو مکمل هم دیگر اند.

✔️ابتدا ذهن را سازماندهی می‌کنیم و در آخر عمل را بر اساس آن انجام می‌دهیم.

🅰️از جنبه‌ی ذهنی می‌توان گفت ما در دراز مدت این جریان را می‌بینیم که یک پک کامل است و به روزهای مختلف تقسیم شده است و به نوعی این روزهای مختلف بایستی در کنار هم و دومینو وار حرکت کنند‌ یعنی این باور ذهنی و این سازه ی ذهنی را بایستی ایجاد بکنیم تا یک طرح زیستنی بر این مبنا باید به وجود بیاید.

⏪یعنی یک زندگی بر این مبنا باشد که من در یک بازده زمانی چند ماه یا یکساله در اختیار داریم که به بازه های زمانی کوچک تر خورد شده است.

🅱️بحث دوم این است که زمانی که ما در شرایط مطالعه قرار می‌گیریم ایجاد شور، نشاط، انگیزه و اصل لذت در ما به وجود بیاید.

⏪اصل لذت یعنی لذتی که درجه بندی های مختلفی دارد البته لذت از مطالعه خود یک لذت معنوی است. یعنی اگر ما لذت را به پنج درجه تقسیم کنیم لذت مطالعه در بالاترین درجه قرار خواهد گرفت لذت در مطالعه یک لذت عمیقی است و این یک موضوع مفهومی است که باید با دیدگاهی عمیق به این موضوع نگاه کنیم.

♻️برای مثال لذت درجه پنج لذت عمیق از مطالعه است یعنی لذت بردن از مطالعه در حین سختی کشیدن.

⏪بنابراین این شور و حرارت که هر لحظه ایجاد میشود هر چه به آخر شب نزدیک میشویم بیشتر میشود زمانی که آخر شب می‌خوابیم با این تفکر به خواب می‌رویم که فردا صبح بهتر عمل کنیم.

❇️مسئله بعدی سرعت بخشیدن به کارها است یعنی زمانی که بین کارها گیر افتاده‌ایم بایستی به کارها سرعت بخشیم و سریع تر به انجام برسانیم‌. زیرا سرعت به کار انگیزه می‌دهد.