علل تفاوت دانش آموز موفق با سایرین

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

دو عامل اصلی سبب تفاوت این دانش آموزان می شود :
۱-هدف
ممکن است دانش آموز هدف مشخصی نداشته باشد و یا هدفش واضح نباشد.

البته باید توجه کرد که در مورد این عامل ذوقی و با تعجیل قضاوت نشود، منظور از این عبارت تخریب روحیه نیست بلکه حقیقتی است که وجود دارد.بسیاری از دانش آموزان ادای درس خواندن ، هدف داشتن و کنکوری بودن را در می آورند!
این افراد یک روز درس می خوانند و روز بعد نمی خوانند،تفریحات بی جا‌ دارند، از ثانیه های خود استفاده نمی کنند ،ساعت مطالعه ی بالا ندارند، صبح که از خواب بیدار می‌شوند مرگبار به سمت کتاب نمی روند، اشتیاق ندارند و…
همه،حتی کسانی که در بدترین وضعیت تحصیلی قرار دارند و درس نمی خوانند هم دوست دارند رتبه ی یک کنکور شوند، اما مهم این است که چند نفر هستند که واقعاً به سمت آن میروند؟

2-شرایط دانش آموز
بعضی از دانش آموزان هدف واضح و شفاف دارند اما شرایط ایجاب نمیکند که درس بخوانند
شرایطی مثل:جامعه ی دوستان ،خانواده،ذهنیت ها و وسواس هایی که دارند، مشکلات روانشناختی مثل استرس حاد و….

باید شرایط اطرافمان را حداقل درباره ی مسائلی که عینی هستند بهبود ببخشیم، مثل دوستان، اطرافیان، کانال های تلگرامی که در آنها عضو هستیم، فیلم هایی که می بینیم و در کل هر آن چیزی که شرایط ما را می سازد« کاملا در راستای موفقیت» باشد تا موفقیت در ذهن ما مرتب تاخت و تاز کند و ذهن ما را شرطی کند و هرچیزی که اطرافمان وجود دارد، موفقیت را فریاد بزند و اینگونه است که دانش آموز کنکوری می تواند از آموزه ها در مسیر درست استفاده کند و به سرعت از ذهنش خارج نشوند.

این همان چیزی است که ما بر آن تاکید داریم
اگر کسی می خواهد انگیزه بدهد، به نحوی انگیزه بدهد و از کلمات و واژگان استفاده کند و صحبت ها را به گونه ای تنظیم کند که در ذهن این دانش آموز بماند و دانش آموز هم سخنان این فرد را یادداشت کند و شنونده ی خوبی باشد تا بتواند این صحبت هارا با خود مرور کند و به آنها عمل کند

دانلود

 

80%
Awesome
  • Design