ریشه یابی پرش های ذهنی و جلوگیری از آن

افکار زیاد باعث می شود ذهن شلوغ شده و مدام به سمت مسائل مختلف کشیده شود‌.
در فایل مدیریت زمان اشاره کردیم که محل مطالعه یا کار کردن در جایی باشد که وسایل کمتری در اطراف هستند تا ذهن شما مشغول و حواس شما پرت نشود.


توصیه ی من به دانش آموزان برای جلوگیری از پرش های ذهنی این است که عکس ها، نوشته ها و یا موارد دیگر به خصوص در فضای مجازی و… را از خود دور کنند.
هر مطلب یا عکس جدید در فضای مجازی باعث می شود که ذهن دانش آموز جذب آن شده و با آن درگیر شود درنتیجه فرد تمرکز خود را از دست بدهد.
گاهی اوقات برای فردی با ذهن شلوغ و افکار زیاد نوشتن مطلب روی کاغذ در حین مطالعه هم نمی تواند پاسخگو باشد در این صورت تنها راه حلی که باقی می ماند این است که از پرش ذهنی پیشگیری شود.
پیشگیری از پرش ذهنی به این معنا است که علل ایجاد شدن یک فکر را ریشه یابی کنیم.
برای مثال اگر اتفاقی از زمان گذشته به فکر شما خطور کرده است به این مفهوم است که آن اتفاق مسئله مهمی بوده پس نیاز به تجزیه و تحلیل و سپس پاک شدن از ذهن دارد.

در کل باید از بروز هر اتفاقی که ممکن است در ذهن ماندگار شود و تمرکز را مختل کند دوری و جلوگیری کرد.
برای مثال اگر می دانید عضو بودن در کانال هایی با مضمون خبر های فوری می تواند ذهن شما را مدتی درگیر اخبار حوادث کند می توانید به راحتی با ترک کردن آن کانال از پرش های ذهنی خود جلوگیری کنید.

نتیجه نهایی این است که ما باید در ابتدا ریشه ی پرش های ذهنی خود را پیدا کنیم تا بتوانیم تمرکز خود را به بهترین صورت حفظ کنیم.

دانلود

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم