روش برخورد با سوالات شک دار

✍️برخورد با شک در گزینه:

💠یکی از علل و عوامل شک در گزینه به ضعف علمی بازمیگردد و اینکه به خوبی آن مبحث را نیاموخته اید.

💠ضعف علمی ناظر بر یادگیری ناقص است که یادگیری عمیقا صورت نگرفته است، مسلما یادگیری می تواند در جریان تست زنی با شک و شبهه مواجه باشد.
منتهی همیشه بحث یادگیری در میان نیست، اما اگر یادگیری کامل باشد ، تعداد تست های شک دار را کاهش میدهد ، اما از بین نمی برد
شک همیشه با انسان است و هیچگاه به صفر درصد نمیرسد.

نکته دیگر این است که حتما یادداشت کنید که در کدام درس ها، کدام فصول و کدام مباحث دچار شک هستید.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که بپذیرید شک در شما وجود دارد، سپس تحلیل کنید ، و متوجه شوید ضعف های شما در کدام قسمت هاست،نسبت به رفع آن اقدام کنید و آن هارا کاهش دهید .
با نزدیک شدن به ماه های پایانی نیز می توانید همچنان به تست های شک دار پاسخ دهید اما محافظه کارانه عمل کنید.
سپس در هفته های آخر ، تصمیم گیری کنید که برای کنکور با تست های شک دار چگونه برخورد کنید.

✍️ شک بین دو گزینه به ویژه در دروس حفظی:

اگر یکی از گزینه ها به نظرتان درست تر است پس شک شما بیشتر به جواب صحیح نزدیک تر است، سعی کنید شک خود را در جواب تست بزنید ، چون در ۷۰٪ مواقع پاسخ شما صحیح است.
درسوال هایی که واقعا شک دارید و شک وسواسی محسوب نمی شود و هیچ ایده ای برای آن ندارید میتوانید پاسخ خود را در دور دوم وارد کنید.
اما اگر بین دو گزینه نسبت شک شما ۷۰ به ۳۰ بود ، جواب بدهید، چون در دور دوم دچار وسواس می شوید و ممکن است تست شما بی پاسخ بماند و همان ۷۰٪ اطمینان را هم از بین می برید.