رقابت با خود یا رقابت با دیگران در سال کنکور؟!

غالباً گفته می شود: “اگر به طور مداوم با خود رقابت کنید ، روز به روز بهتر می شوید.” ما باید به خودمان یادآوری کنیم که هدف نهایی ما این است که امروز بهتر از دیروز باشیم و برنامه ای در دست داشته باشیم تا به ما کمک کند فردا بهتر شویم. اما در نظر می گیریم مقایسه با فردی که در سطح یکسانی با هم هستیم می‌تواند تا حد متناسبی موثر باشد.

اما وقتی خودمان را با شخص دیگری مقایسه کنیم که شناخت کافی از او نداریم ، همیشه مجبور خواهیم بود که خود را برتر یا پایین تر از آن شخص بدانیم و در نتیجه هیچکدام از این ارزیابی ها به طور دقیق نخواهند بود. مسلماً ، شخص می تواند در یک کار خاص بهتر از شخص دیگری باشد، اما باید در نظر داشت هیچ دو نفر دقیقاً شبیه هم نیستند.

ما استعدادهای مختلفی داریم، نقاط قوت و ضعف مختلفی داریم پس نمی توانیم یک ارزیابی دقیق، حاصل از مقایسه خود با دیگران داشته باشیم، اما سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که چگونه تعالی را تعیین کنیم؟ چگونه می توانیم “بهترین” شویم؟!

با این موضوع شروع می کنیم که “بهترین” بودن چیزی است که به شما مربوط می شود ، فقط شما که در برابر عملکرد گذشته خود و توانایی های آینده خود قرار گرفته اید.

اگر ما امروز کارهایی را که انجام می دهیم سبب فردای بهتر ما شود و این الگو را روز به روز ادامه دهیم، اگر از اشتباهات خود به عنوان تجربه استفاده کنیم و اجازه ندهیم روز بعد مجدد تکرار شوند، نشان دهنده این است که در حال بهتر شدن خود هستیم. یک راه برای انجام این کار این است که از خود روزانه بپرسید ، ” انجام کدام کارها، امروز منجر به بهتر شدن و پیشرفت من شده است؟” یا “‌‌ از کارها و تصمیماتی که داشتم از کدام یک از آنها رضایت ندارم و سبب مانع پیشرفت من شده و ” آیا امروز توانستم بهتر از دیروز باشم؟” با انجام این کار می توانید روز به روز پیشرفت خود را احساس کنید.