راهکارهای مدیریت ذهن

بهترین زمان برای تیز کردن چاقوی ذهن، آخر هفته است.

کارهایی که باید آخر هر هفته انجام دهید:
* روند کلی عملکرد هفته را بر اساس آمار و ارقام عددی تجزیه و تحلیل کنید یعنی گزارش های درسی خود را بررسی کنید و چک کنید در طول هفته چه کار کرده اید ،چند ساعت مطالعه داشته اید، چه دروسی را خوانده اید و…
* اشکالات فراشناختی تان را پیدا کنید.حتی اگر تنش یا درگیری خاصی با کسی داشته اید ،بررسی کنید که چرا اینطور شد.
* ذهن خود را در زمان گذشته بگذارید و ببینید که اگر برای مثال به روز دوشنبه برمی گشتید ،باز هم کاری که وقتتان را گرفته بود،انجام می دادید یا خیر؟

برای تمام این ارزیابی ها بهترین زمان آخر هفته می باشد و زمان گذاشتن برای این مسائل کاملا ضرروی است.
یادمان باشد طبق نظریه ی ساویکاس کنجکاوی داشتن بخشی از مسیر موفقیت است.
در بحث هویت پذیری در جامعه شناسی ما نیاز به تجربه اندوزی داریم و کسب تجربه یک روزه
اتفاق نمی افتد.
برای اکثر داوطلبین،کنکور اولین ماراتن مهم زندگی است.

چندین سال آینده زمانی که چالش های مختلفی در درس، کار و… را گذراندید، تازه متوجه می‌شوید که کنکور فقط بخشی از این چالش ها بوده است و آن زمان تجربیاتی کسب کرده اید و حتی افراد جا افتاده هم هنوز نیاز به کسب تجربیات بیشتر دارند.
پس از اینکه تجربه کسب کنید و شکست بخورید ناراحت نباشید.
این بخش جدا نشدنی زندگی شما است و شما باید آنقدر تجربه کسب کنید و اشتباه بکنید تا بتوانید در نهایت مدیریت را از جنبه های مختلف ِ ذهن ،زمان،بحران و..بیاموزید.
امثال بنده هم میتوانیم در جهت آگاهی بخشی کمک کنیم اما در آخر خودتان هستید که باید تجربه کسب کنید.

«مدیریت ذهن به معنای قرار دادن ذهن در چهارچوب موفقیت و هدف است»

یعنی دقیقا “همه ” تفکر در راستای هدف باشد آن هم از جنبه عملی و نه فقط نوشتن و گفتن.
جنبه عملی یعنی تست زدن ، آزمون جامع کار کردن ، مرور کردن و…
این موارد شکل عملی رسیدن به هدف است.
زمانی که ذهن در تمامی ثانیه ها و لحظات در این چهارچوب قرار دارد یعنی ذهن در حال کنترل شدن است.
وقتی یک لحظه ذهن به سمت مسائل حاشیه ای رفته و زمان هدر برود، یعنی مدیریت ذهن از دست رفته است.
و این دست خود شما است که سریع ذهن را برگردانید ، حواشی و کمال گرایی را کنار بگذارید و به مسیر اصلی بازگردید.

دانلود