جایگاه فراشناخت و اندیشه در آینده ی ما

دنیا به کدام سمت می رود؟!

10 مهارت مورد نیاز که اگر به سرعت در خود ایجاد نکنید در آینده پشیمان خواهید بود

پیشنهاد می کنم در زمان های آزاد کتاب هایی با موضوع #تفکر_انتقادی را حتما بخوانید. مهارت بسیار کارآمد و راهبردی است

اولین گام برای کسب و ارتقای این مهارتها، پرسیدن سوال است یعنی نوعی آگاهی، پرسشگری و تفکر انتقادی در شما به وجود بیاید.
در رابطه با تفکر انتقادی کتاب بی نظیر «ذهن فریبکار شما» را شدیدا توصیه میکنم ،همچنین کتاب های دیگری از جمله «هنر پرسشگری سقراطی» و «هنر پرسشگری» هم در این زمینه وجود دارند.

 

حالت ها و رفتار های ما به نوعی از پیش تعیین شده هستند که در روانشناسی به این وضعیت default mood (حالت پیش فرض) گفته میشود‌ که قطعا تفاوت هایی با غریزه دارد اما برای درک بهتر این موضوع میگوییم این حالت به شکل غریزه انسانهاست و در واقع حالات ما،غریزی و از پیش تعیین شده هستند.
این حالت ها تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، گروه دوستان و… ناخودآگاه شکل میگیرند در نتیجه خیلی از رفتار ها و اعمالی که ما انجام میدهیم مثل صحبت کردن، تصمیم گرفتن و… به طور پیش فرض هستند.در روانشناسی علمی تحت عنوان علم تصمیم گیری وجود دارد که در رابطه با این موضوع میتوانید کتاب« درآمدی بر تصمیم گیری» را مطالعه کنید.
پرسشگری، تفکر نقاد و… تماما مهارت هایی هستند که ما برای آینده ای نه چندان دور به آنها نیاز داریم.
متاسفانه بسیار کم میبینیم که کسی برای گفتن یا شنیدن حرفی،به اتفاقات اطراف، انتخاب شغل، رشته و..‌. عمیق، خارج از تعصب و «عینی» بینیدیشد‌.
نقل قولی از یک استاد بزرگ : به کسانی نگاه کنید که انقدر فکرهای عمیقی دارند، تن اطرافیان از فکر کردنشان میلرزد.
برای دستیابی به این نوع بینش و تفکر ،باید کتاب بخوانیم و در این کار مداومت داشته باشیم‌ و به‌‌ این بسنده نکنیم که چون موضوعی در حوزه فعالیت و کار ما نیست پس نباید سراغ آن برویم
عده ای ممکن است تصور کنند موضوعاتی مثل تفکر انتقادی، تعبیر و هرمنوتیک متن، زبان بدن و..‌.فقط مربوط به علوم انسانی است درحالیکه اینطور نیست برای مثال هرمنوتیک متن یعنی شناخت تک تک واژگان متن، چگونگی سازه های جمله و احوال نویسنده و درک مسائلی که پشت متن نهفته است‌ و این، همان استنباط و استنتاج است که برای همه کاربردی است.
در کتاب «ذهن فریبکار شما» اکثر متفکرین انتقادی به این مسئله اشاره میکنند که دانش آموزان علوم تجربی، علوم فنی و… تاریخ نویسان و فلسفه نویسان، جامعه شناسان ، روانشناسان و… همگی در تعصبات، غرض ورزی ها و جانب داری ها محصور شده اند و واقعا چقدر تفکر انتقادی را بلد هستند؟

این تعصبات در همه ی موضوعات وجود دارد که ناشی از عدم توجه به مسائل فراشناختی است.

فراشناخت یعنی به کار بستن منطق و خرد انسانی در فکر و حرف.
این مسائل به توجه نیاز دارند.

کسانی که صرفا به دنبال شیوه های تست زنی و… هستند ممکن است درکنکور نتیجه بگیرند ولی آیا در آینده، در اجتماع هم میتوانند موفق شوند؟
یا مشابه کسانی میشوند که با وجود قبولی در رشته و دانشگاه عالی نتوانسته اند در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشند.

پس اولین گام، پرسشگری، تفکر ، اندیشیدن ، خردورزی و..است.
گام های بعدی مطالعه کردن، یادگیری مطالب خوانده شده و به کاربردن آنها در زندگی است.
ناامید نشوید و بدانید که حتی در بدترین شرایط هم میتوانید فکر کنید و با فکر کردن بهترین تصمیمات را با تمرکزی بالا بگیرید.

دانلود