تکذیب خبر جام جم در ارتباط با رتبه یک کنکور 99

امیرمیرهلی: آقای استاد دانشگاه! پیش از اظهار نظر تند در مورد دانش آموز من، لطفا نسبت به صحت و سقم مطلب مطلع شوید.