تنوع طلبی در مکان مطالعه

تیپ شخصیتی بعضی افراد به گونه ای است که تنوع طلب هستند و تمایل دارند که هر روز در یک مکان متفاوت با روز قبل درس بخوانند.
مشکلی هم ندارد و مهم این است که مطالعه کنند و تفاوتی ندارد در کجا

✔️عوض کردن مکان چه فایده ای دارد؟
عوض کردن مکان باعث میشود که از حیث ذهنی دریچه ها و افق‌های جدیدی پیش رویتان باز شود.

برای مثال یکی از دانش آموزان پرسید من روی زمین مینشینم و درس میخوانم ، آیا اشکالی دارد؟که گفتیم خیر. گاهی اوقات شما روی زمین مینشینید، گاهی پشت میز و گاهی حتی قدم میزنید و درس میخوانید

✔️همه ی افراد تنوع طلب نیستند
اما بعضی از افراد اینگونه هستند و در این شرایط نباید دانش آموز را اذیت کرد و بگذاریم مطابق تیپ شخصیتی خودش عمل کند.

دانلود

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم