تنوع طلبی در مکان مطالعه

زمان موردنیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

تیپ شخصیتی بعضی افراد به گونه ای است که تنوع طلب هستند و تمایل دارند که هر روز در یک مکان متفاوت با روز قبل درس بخوانند.
مشکلی هم ندارد و مهم این است که مطالعه کنند و تفاوتی ندارد در کجا

✔️عوض کردن مکان چه فایده ای دارد؟
عوض کردن مکان باعث میشود که از حیث ذهنی دریچه ها و افق‌های جدیدی پیش رویتان باز شود.

برای مثال یکی از دانش آموزان پرسید من روی زمین مینشینم و درس میخوانم ، آیا اشکالی دارد؟که گفتیم خیر. گاهی اوقات شما روی زمین مینشینید، گاهی پشت میز و گاهی حتی قدم میزنید و درس میخوانید

✔️همه ی افراد تنوع طلب نیستند
اما بعضی از افراد اینگونه هستند و در این شرایط نباید دانش آموز را اذیت کرد و بگذاریم مطابق تیپ شخصیتی خودش عمل کند.

دانلود

80%
Awesome
  • Design