تنظیم خواب در سال کنکور و سحرخیزی

چگونه خواب خود را در سال کنکور تنظیم کنم؟

مهم ترین مسئله در به موقع بیدار شدن و تنظیم خواب یک کنکوری این است که اصلا خود دانش آموز کاری کند که روز بعد دیر بلند نشود. سوال اصلی از دانش آموزان این است که زمانیکه ساعت زنگ میخورد، با خود نمیگوید که من این ساعت را برای هدفی کوک کرده ام؟! بحث انگیزشی اینجا مطرح نیست اما دانش آموز باید به خود تلنگر بزند که چرا من دیر بلند میشوم؟! آیا هدفم مشخص نیست؟! اگر کمی در این مورد تامل صورت بگیرد، مشکل تا حدی حل میشود

مسئله بعدی این است که حالا به هر دلیلی دانش آموز دیر از خواب بلند شد. در این لحظه کار درست این است که همان لحظه که دیر بلند میشویم به جای سرکوفت زدن به خود باید به برنامه آن روز که باید از شب قبل تنظیم شده باشد، نگاه کنیم و ببینیم چقدر باید زمان ها جابجا شوند تا زمان از دست رفته جبران شود.

مثلا میتوان ۱۰ دقیقه از زمان نهار کم کرد یا اگر قرار است آن روز دوش بگیریم این کار را انجام ندهیم
به این تکنیک، قانون قرض گرفتن زمان در بحث مدیریت زمان گفته میشود البته باید توجه داشته باشیم که این راه اخرین راه برای تنظیم برنامه روزانه در صورت دیر بلند شدن از خواب است و علی رغم فریبندگی که دارد نباید به عادت تبدیل شود.

دو بحث در مورد خواب بسیار اهمیت دارند:

1- خواب به موقع 2- خواب منظم و کافی

و باید به آنها بسیار توجه کرد چون در صورت نادیده گرفتن، پیامدهای بدی به دنبال دارند.

دانلود