ترکیب بندی با تغییر تدریجی (مطالب ویژه رشته هنر)

🔺تغییر تدریجی به تغییر اصولی شکل،اندازه،موقعیت،جهت یا نسبت های یک فرم اشاره می کند.فرم های حاصل از این تغییرات،با رعایت تغییر حالت ملایم فرم ها، ترتیب منظمی به خود می گیرند.فرم های واحد متغیر تدریجی را می توان به کمک ساختار تکرار منظمی که آن هم تغییر تدریجی دارد،یا بر اساس افزایش یا کاهش تراکم، مرتب کرد.

✨ تغییر تدریجی شکل: در اثر تغییر فرم از داخل یا خارج آن امکان پذیر می شود.

✨ تغییر تدریجی اندازه: با بزرگ و کوچک کردن فرم هایی که در ردیفی مرتب قرار گرفته است،می توان اندازه را تغییر داد.آهنگ تغییر ممکن است از سبک به سنگین؛سنگین به سبک یا به صورت متناوب باشد.

✨ تغییر تدریجی موقعیت: هنگامی که ساختار تکرار خطوط ساختاری فعالی دارد که فرم ها را قطع می کنند و قسمتی از آنها را می برند، می توان در آن تغییر تدریجی موقعیت ایجاد کرد

✨ تغییر تدریجی جهت: چرخاندن فرم روی سطح صاف و از چپ به راست، مادامی که خود شکل حفظ شود،جهت آن را تغییر می دهد.

✨ تغییر تدریجی نسبت ها: برای باریک و پهن کردن زیر قسمت های هر ساختار تغییر تدریجی گاه لازم است فرم ها نیز باریک و پهن شوند.به این صورت نسبت فرم ها به تدریج تغییر می کند و شکل ها کاملا تحریف میشود.

 

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم