توصیه های مهم برای کنکوری هایی که مشکلات مالی را بهانه ی عدم فعالیت و تلاش کرده اند !؟

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

خیلی از دانش آموزان ما این سوال مرتب برایشان پیش آمده است که :
ما با وجود این که در شهر دور دست هستیم  یا بحث مشکلات مالی گریبان گیر خانواده مان می باشد و امکان گرفتن مشاور نداریم ، امکان گرفتن معلم نداریم و با چنین مشکلاتی سروکار داریم ، پس قاعدتا ما بایستی دست از تلاش برداریم یا به رتبه های پایین راضی باشیم و رتبه هایی ک مارا به اهدافمون نمی رساند و دانشگاه ها و رشته های رویایی نمیرساند و ما را دور می کند و همچنین بعضی ها خانواده رو از نظر بحث های روانی و عاطفی بهانه کرده اند .

اینجا میخواهم درباره موضوع مهم مشکلات مالی حرف بزنم .

بنده درک میکنم در فضای مشاوره و یا معلم خیلی ها بحث مالی را بر بحث فرهنگ سازی مقدم کرده اند و تلاششون بر این است که درامدی کسب کنند و گذر ایام کنند .

این موضوعات که واقعا یک گروهی و یک جریانی می آیند و فرهنگ سازی میکنند یا یک حرکتی را آغاز میکنند حالا چه تحت عنوان اصلاح گر چه تحت عنوان ابداع گر و مبدع چیزی بودن و اینها ماندگار میشوند و این ها جدا از بخش مادی تلاش معنوی است .

من حقیقتا این بهانه هایی که دیگران می آورند درباره فقر و مشکلات مالی را درک میکنم تماما امروزه با مشکلات اقتصادی که وجود دارد ، دانش آموزان ما و والدینشان برای اینکه مشاوری را برای دانش آموز بگیرند ، در اولویت های بعدی میباشد .

از بحث مالی بگذریم خیلی ها در شهر های دیگری هستند و به معلمین و مشاورین خوب دسترسی ندارند .

همه ی این ها مسائلی است که ممکن است دانش آموزان مطرح بکنند

همان طور که انتقاداتی داشتم به رفتار خانواده ها اینجا بایستی از دانش آموزان حمایت بکنم ، به هر حال وجود یک مشاور یا یک معلم خوب یک مزیت هست و وقتی شرایط آن وجود نداشته باشد ما باید به دنبال راه حل های دیگری باشیم .

ما تمام تلاشمان را کرده ایم فرهنگ اطلاع رسانی رایگان و مشاوره های رایگان را جا بیندازیم ، البته در تلگرام کانال های زیادی وجود دارد و بقیه مشاورین فعالیت می کنند و تلاش می کنند ولی سبکی که بخواهد یک نوع فرهنگ سازی داشته باشد به ندرت مشاهده می شود .

یکی از نشانه های مشاوره صحیح و علمی و کارآمد این است که بین اهل فن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد

من باورم بر این می باشد که دانش آموزان از ما مشاورین الگو می گیرند و ما مشاورین فقط کارمان این نیست که در رابطه با موضوع های ساده صحبت کنیم بلکه درباره فراشناخت و دیگر مسائل مرتبط و … صحبت کنیم .

دانلود

 

80%
Awesome
  • Design