بررسی سوالات عمومی و اختصاصی کنکور 99 (به همراه تحلیل کلی)

 

بررسی آماری سوالات عمومی کنکور 99

 “ادبیات فارسی”

از دروس تکنیکال و مهم کنکور است که در کنکور 99سطحی دشوار و تعداد زیادی سوال چالشی داشت. همچنین با 5 تست شمارشی نیاز به مدیریت زمان دقیق تری است. ادبیات کنکور شامل بخش های زیر میباشد:

✔ لغت:

شاید بتوان گفت که دشوار ترین تیپ تست لغت ادبیات مربوط به تست های شمارشی است، که در هر دو کنکور نظام جدید یک تست از از این تیپ آمد.

✔ املا:

از تیپ تست های دشوار برای بسیاری از داوطلبان، تست های شمارشی است که تنها در کنکور 99 یک تست از این تیپ آمد.

✔ تاریخ ادبیات:

در کنکور99، 1 تست از تست های ادبیات فارسی به تاریخ ادبیات اختصاص داشت که از تست های تقریبا دشوار و جدید بود.

✔ آرایه های ادبی:

در بین تیپ تست های آرایه تست هایی با سوال«آرایه های بیت زیر کدامند» و «آرایه های مقابل همه ابیات درست است به جز» در هر دو کنکور تکرار شد.

✔ دستور زبان فارسی:

گروه اسمی و نقش کلمات و نیز تست ترکیبی در دو کنکور تکرار شد، در کنکور 98 از انواع«ان» و در کنکور 99 از ساختمان جمله و تحول واژه هم تست آمد.

✔ قرابت معنایی

“عربی”

از دروس تکنیکال و چالشی برای بسیاری از داوطلبان است و در کنکور 99 سطح دشوار تری نسبت به 98 داشت. عربی کنکور شامل بخش های زیر میباشد:

✔ ترجمه:

در کنکورهای سراسری دوسال اخیر، 10 تست از تست های عربی را تست های ترجمه به خود اختصاص دادند.
در این میان تنها یک تست با سبک فارسی به عربی آمد.تست های ترجمه کنکور 99 سطح تقریبا دشواری داشتند.

✔ درک مطلب عربی:

در کنکور 99، 7 تست درک مطلب آمد که 3 تست به تحلیل صرفی اختصاص داشت.
متن سوال طولانی و سوالات متن مفهومی بودند که باعث دشواری این بخش از عربی شدند.

✔ تشکیل و اعراب گذاری:

شامل 1 تست از تست های عربی در کنکور 99.معادل 4%

✔ قواعد عربی:

شامل 7 تست از تست های عربی در کنکور های نظام جدید.معادل32%

“دین و زندگی”

دینی کنکور 99 سطح ساده و مطلوبی داشت. در این درست بر خلاف سال های گذشته تستی از احکام طرح نشد.

“زبان”

زبان کنکور 99 سطح متوسط رو به دشواری داشت.

بررسی آماری سوالات اختصاصی کنکور 99

“ریاضی”

✔کنکور 99 در درس ریاضی به ما نشان داد که برای کسب درصد خوب و قابل قبول تسلط بر مطالب کتاب درسی لازم است اما کافی نیست، که البته در کنکور های اخیر این مورد به وضوح نشان داده شده است همچنین تیپ تست های استفاده شده در این کنکور آثاری از سوالات و تیپ تست های نظام قدیم را دارند بنابراین حل سوالات ریاضی کنکورهای اخیر و تحلیل آن‌ها می‌تواند راهکاری برای افزایش درصد در این درس مهم باشد.
✔در درس ریاضی کنکور 99 به نظر برخی از دبیران اشکالاتی وجود دارد، پس سوالات اشتباه یا اشکالات نگارشی در سوالات در کنکور هم اتفاق می‌افتد و در این مواقع لازم است جلسه را دقیق تر مدیریت کنیم.

“زیست”

✔ سطح سوالات زیست شناسی کنکور امسال با توجه به بیشتر بودن سوالات ترکیبی و شمارشی ، وجود سوالاتی با ایده‌های جدید، سوالات چالشی و مفهومی و … نسبت به سال های گذشته بسیار دشوارتر بود همچنین طولانی بودن سوالات باعث وقت گیرتر شدن حل آنها و درنهایت دشواری بیشتر آزمون شد.
✔ آثاری از زیست شناسی نظام قدیم در این کنکور دیده شد که مربوط به تست شماره 173 می‌باشد.
✔ در این کنکور از فصل اول زیست شناسی دهم(دیروز، امروز و فردا)، و بیشتر بدانید ها سوالی طرح نشد.
✔ در این کنکور توجه زیادی به شکل های کتاب درسی شده.

“فیزیک”

✔ درس فیزیک کنکور 99 با توجه به نظر داوطلبان دشوارتر از کنکور 98 بوده. اگرچه سبک بسیاری از سوالات مشابه کنکورهای گذشته و تمارین کتاب درسی بود اما به دلیل محاسباتی بودن و مفهومی بودن آن‌ها وقت گیر و دشوار ارزیابی می‌شوند.
✔ بیشتر تست های فیزیک کنکور 99 از پایه دوازدهم طرح شده بود.
✔ برای حل سوالات درس حرکت شناسی تسلط بر نمودار ها بسیار مفید بود.
✔ به طور کلی برای کسب درصد قابل قبول در این درس میبایست کنکورهای سال‌های گذشته و تمارین و متن کتاب درسی به طور دقیق بررسی شوند.

“شیمی”

✔با توجه به نظر داوطلبان سوالات شیمی کنکور 99 بسیار دشوار بود که علت آن را می‌توان در افزایش سوالات شمارشی، سوالات محاسباتی، سوالات وابسته به موازنه، سوالات ترکیبی و سوالات ترکیبی دانست.
✔سوالی از حذفیات طرح نشده بود.
✔سوالات شیمی کنکور 99 به ترتیب پایه‌های تحصیلی بود.