انگیزه چیست ؟

زمان موردنیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

به مناسبت داد و هوار کردن یک (به اصطلاح) مشاور تحت عنوان سخنرانی انگیزشی در یک مدرسه که این چند وقت در فضای مجازی پخش شده است !!!

انگیزه چیست؟

رتبه های برتر چطور و از چه کسانی انگیزه می گیرند؟

چرا داد زدن، فریاد کشیدن و حال خوب کردن این روزها تبدیل به یک صنعت پر درآمد و پر طرفدار شده است؟

80%
Awesome
  • Design