افتخارآفرینان آکادمی کنکور امیر میرهلی در کنکور 97

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

 تبریک

رتبه ی 234 تجربی خانم محدیث آزمایش از تهران منطقه 1

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

مدت حضور در آکادمی= تیر 96 تا پایان= حدود 300 برنامه ی روزانه


تبریک

 

رتبه ی 312 ریاضی فیزیک آقای علی نجفی از اصفهان منطقه 1

 

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

 

مدت حضور در آکادمی= دی 96 تا پایان= حدود 160 برنامه ی روزانه


تبریک

رتبه ی 198 انسانی خانم فائزه مصلحی از اصفهان منطقه 1

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

مدت حضور در آکادمی= شهریور 96 تا پایان= حدود 270 برنامه ی روزانه


تبریک

 

رتبه ی 26 هنر خانم نگین پزنده از اصفهان منطقه 1

 

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

 

مدت حضور در آکادمی= مهر 96 تا پایان= حدود 240 برنامه ی روزانه


تبریک

رتبه ی 384 تجربی خانم غزاله میرزایی از تهران منطقه 1

ایشان صرفا با آزمون های آکادمی همراه بودند

مدت حضور در آکادمی= اسفند 96 تا پایان= حدود 80 برنامه ی روزانه در دوران جمع بندی


تبریک

 

رتبه ی 233 ریاضی فیزیک خانم مطهره یزدخواستی از اصفهان منطقه 1

 

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

 

مدت حضور در آکادمی= آذر 96 تا پایان= حدود 200 برنامه ی روزانه


تبریک

رتبه ی 200 انسانی خانم زهرا طریقت از اسکو منطقه 3

ایشان با آزمون های گاج پیش از عید و سنجش پس از عید و همچنین آزمون های آکادمی همراه بودند

مدت حضور در آکادمی= اسفند 96 تا پایان= حدود 110 برنامه ی روزانه


تبریک

 

رتبه ی 25 هنر آقای سهیل جامی از تربت جام منطقه 3 (تغییر رشته تجربی به هنر در میانه ی سال)

 

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

 

مدت حضور در آکادمی= دی 96 تا پایان= حدود 160 برنامه ی روزانه


تبریک

رتبه ی 439 تجربی آقای علی جلیلیان از خرمشهر منطقه 3

ایشان با آزمون های قلم چی پیش از عید و سنجش پس از عید و همچنین آزمون های آکادمی همراه بودند

مدت حضور در آکادمی= بهمن 96 تا پایان= حدود 100 برنامه ی روزانه


تبریک

 

رتبه ی 749 ریاضی فیزیک آقای علیرضا صادقی از کرمان منطقه 2

 

ایشان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

 

مدت حضور در آکادمی= تیر 96 تا پایان= حدود 300 برنامه ی روزانه


تبریک

رتبه های 227، 349، 366 و 374 انسانی به ترتیب خانم ها شایسته نیکومنش از اصفهان(منطقه 1)، فاطمه مرادی از شیراز(منطقه 1)، زهرا شیخ شعاعی از کرمان(منطقه 2) و حنانه اسماعیل زاده از گناباد(منطقه 2)(آزمون ایشان قلم چی+سنجش+آکادمی)

سایر عزیزان صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند


تبریک

 

رتبه های 200 تا 300 هنر خانم ها مریم کریمیان، فائزه طاهری و حانیه حکمت همه از اصفهان 

 

هر سه صرفا با آزمون های سنجش و آزمون های آکادمی همراه بودند

 

مدت حضور در آکادمی هر سه نفر= آبان 96 تا پایان= حدود 220 برنامه ی روزانه


همچنین تبریک به همه ی دانش آموزان خوبم در رشته های ریاضی فیزیک و تجربی که در عین ناباوری رتبه های 800 تا 1500 را کسب کردند. قطعا در جریان انتخاب رشته بدون توجه به حواشی و گمانه زنی های بعد از اعلام نتایج و با پیشه کردن منطق و عمل گرایی نتیجه ی بهتری کسب خواهند کرد

خانم ها و آقایان: آرمان جامعی(ریاضی)، آناهیتا ماکنالی(تجربی)، نگین فقیهی(تجربی)، حدیث محمدیان(تجربی)، نازنین بهرامی(تجربی)، صالح احدی(ریاضی)، امیر محمد رکنی(تجربی)، آیسان امینیان(تجربی)، ملیکا جانقربان(تجربی)، سعیده دانشیار(تجربی)، فائزه شعبانلو(تجربی) و مریم شریفی(تجربی)

تمامی این عزیزان در سهمیه های سنجش پس از عید معادل زیر 500  و در برخی موارد زیر 100 بودند اما رتبه هاشون در کنکور بین 800 تا 1500 پراکنده شد. به هر حال نتیجه را بایستی پذیرفت و برای آینده برنامه ریزی کرد

80%
Awesome
  • Design