اشتباهات در جلسۀ آزمون

نتیجۀ یک آزمون تنها به مطالعۀ پیش از آزمون و بار علمی داوطلب بستگی ندارد.
روش آزمون دادن و مدیریت سر جلسۀ آزمون یکی از عوامل بسیار موثر در نتیجۀ بدست آمده است.در این متن  اشتباهاتی که در جلسۀ آزمون می تواند رخ دهد،را بررسی می کنیم.

🔘 توجه زیاد به محیط اطراف
باید سعی کنیم تمام تمرکز و حواس را به سوالات و حل آن ها اختصاص دهیم.
از نگاه کردن به داوطلبان اطراف خودداری کنیم.
ممکن است هنگامی که به داوطلب نزدیک خود نگاه کنید او از نظر شما بسیار متمرکز و غرق در حل سوالات باشد و این شما را مضطرب و مستأصل می کند یا اینکه داوطلب کناری به بسیاری از سوالات پاسخ نداده باشد که این نیز میتواند سرعت شما را کاهش داده و به شما غرور کاذب دهد.
اگر مراقبان جلسه ی آزمون به هر دلیلی ایجاد سروصدا می کنند یکبار به آنان تذکر داده و اگر حل نشد با حفظ آرامش آزمون خود را ادامه دهید.

🔘برخورد نامناسب با زمان
توجه به ساعت و عقربه های آن نباید بیش از حد باشد طوری که در هنگام حل یک سوال دائما به ساعت نگاه کنید، چون این کار جز استرس گرفتن و قطع تمرکز و اتلاف زمان اثری ندارد.
از طرفی هم نباید به زمان بی توجه بود و اصلا به ساعت دقت نکرد یک عملکرد متعادل داشته باشید و روند مدیریت زمان خود را کنترل کنید.

🔘اقدام به پاسخگویی بدون فهم
گاهی اوقات صورت سوال را خوانده و و متوجۀ خواستۀ طراح نشده اید اما شروع به حل می کنید تا ببینید به جایی می رسید یا خیر.
این کار بسیار اشتباه است و علاوه بر فوت وقت شما را به سوالات بی پاسخی می رساند که به دلیل اینکه برای این سوالات وقت گذاشته اید همچنان ادامه می دهید و به قولی دلتان نمی آید که آن را رها کنید و سراغ سوال بعد بروید.

🔘عدم توجه به تعادل درصد ها 
با رعایت تکنیک های آزمون دادن در نهایت یک تایم اضافی برای بازگشت داریم تا وقت خود را صرف سوالات بی پاسخ کنیم.
در دور دوم و سوم نباید فقط روی یک درس کلید کرد و سایر دروس را رها کرد، این کار باعث می شود که مثلا در یک درس درصد ۹۰ باشد و در سه درس دیگر ۴۰ درصد.اما اگر زمان را با توجه به عملکرد قبل به طور مناسب بین دروس پخش کنیم نهایتا میتوان مثلا به درصد ۵۵ در هر چهار درس رسید که رتبه و تراز بسیار مطلوب ترینسبت به حالت اول به ما می دهد.

🔘عدم مدیریت صحیح
گاهی اوقات قبل از آزمون یکسری استراتژی برای حل سوالات و ترتیب پاسخگویی به درس ها و هدف گذاری برای درصد ها داریم.
اما وقتی به یک درس رسیده، می بینیم که چند سوال اول پشت سر هم دشوارند و از پس حل آنها بر نمی آییم. اینجا چند اشتباه میتواند رخ دهد، یکی اینکه زمان بندی را فراموش کرده و سراغ درس دیگر برویم و سردرگم از درسی به درس دیگر وقت خود را تلف کنیم و دیگری اینکه دچار استرس شده و سوالات همان درس را سریع و بی دقت پاسخ دهیم به امید درست بودن و کسب درصد هدف گذاری شده اما در نهایت با یک درصد بسیار کم روبه رو شویم.
اما راه حل صحیح این است که با حفظ آرامش سوالات را یکی یکی ادامه داده و به هرکدام که میتوانیم پاسخ دهیم تا حداکثر درصدی که میتوانیم کسب کنیم حتی اگر به درصد مورد انتظار نرسد.

🔘سایر موارد
در طی آزمون وقتی یک یا چند درس دشوار است نباید ناامید شد و زمانی که ساده است نباید هیجان زده و مغرور شد بلکه در هر دو حالت باید تمرکز و آرامش را حفظ کرده و از تمام دانسته ها برای پاسخگویی صحیح به حداکثر سوالاتی که میتوانیم استفاده کنیم.
متن سوال و تمام گزینه ها را تا آخر بخوانید.
هنگام وارد کردن پاسخ ها در پاسخبرگ شمارۀ سوال و گزینه را زیر لب تکرار کنید تا احتمال خطا کمتر شود.
هنگام نوشتن راه حل دروس تکنیکال خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و بی نظم ننویسید. بلکه اعداد را مرتب و خوانا و در عین حال با سرعت بنویسید تا اگر لازم شد برگردید بتوانید از نوشته های قبلی استفاده کنید و نیازی به حل دوباره نباشد. که این مرتب و خوانا و سریع نوشتن نیازمند تمرین زیاد هنگام تست زنی و درس خواندن پیش از آزمون دارد.