استراحت در سال کنکور

سوال شما :

1 – آیا شما استراحت در بین مطالعه رو الزامی می دونید؟(مثلا هر دو ساعت)

2 – کسی که از درس خواندن خسته نمیشود، حتما باید استراحت کنه؟

3 – اگر بعضی ها به دلیل لذت بردن از درس خواندن استراحت نمی کنند پس منحنی بازدهی مغز و این همه آمار و ارقام در این رابطه مخصوص چه کسانی ه؟ آیا صرفا فقط روی کاغذه؟