همانند سازی چگونه می‌تواند فردی را خشمگین سازد؟

همانند سازی چگونه می‌تواند فردی را خشمگین سازد؟

🔶 در ابتدا باید بدانیم همانند سازی به چه معناست؛ به طور کلی انسان چه در دوره کودکی و چه بزرگسالی مایل است مانند فرد دیگری باشد، به این پدیده، همانند سازی می‌گویند.

🔷 اما مشکل این جاست که همانند سازی در انسان بیش از هر چیز دیگری درباره خشم و عصبانیت دیده می‌شود.

🔶 به طور مثال فردی، شخصیت معلمش را همانند سازی می‌کند و اگر رفتار او با خشم و عصبانیت همراه باشد، فرد آن رفتار را تکرار کرده و در نتیجه دچار خشم و عصبانیت می‌شود.

🔷 حتی ممکن است یک شخصیت عصبانی در فیلمی برای ما محبوب شود، در چنین وضعیتی نیز باید دقت کنیم تا این ویژگی او، در ما تاثیر نگذارد.

🔶 بنابراین در بحث همانند سازی از افراد، باید مراقب ویژگی های بد طرف مقابل باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید