یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل موجود، موضوع خشم و عصبانیت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید