چگونه در مسیر هدف استمرار داشته‌ باشم؟

چگونه در مسیر هدف استمرار داشته‌ باشم؟

🔵 در ابتدا خوب است بدانید در زندگی همه ما مسئله هایی پیش می‌آید ‌که تعادل آن را بهم می‌زند؛ پس شما اولین فردی نیستید که با عدم استمرار در اهداف و بهم خوردن برنامه ها مواجه شدید.

🟠 در گام بعدی باید ریشه یابی کنید که دقیقا چه موضوعی باعث کم کاری شما شده است.

🔵 پس از این مرحله باید تمام تلاش خود را بر به دست آوردن دوباره این تعادل بگذارید؛ درست مانند ناخدایی که در زمان طوفان، تلاش خیلی زیادی برای ایجاد تعادل دوباره در کشتی می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید