چرا معتقدم درد وجود ندارد؟!

🔆چرا معتقدم درد وجود ندارد؟!🔆

🌀وقتی بدانیم پیامد و برآیند سختی و دردها بسیار دلچسب و جذاب و خوب است، درد معنایی پیدا نمی‌کند. مثل شمشیری که در دمایی وحشتناک ضربه می‌خورد و به شمشیر بران و درخشان تبدیل می‌شود.

🌀مفهوم پادشکنندگی یعنی من ضربه می‌خورم، ولی نمی‌شکنم بلکه قوی‌تر می‌شوم. سختی‌ها بخشی از زندگی هستند.

🌀من به این حرفِ تندِ افراطی باور دارم که درد وجود ندارد.

🌀کنکور یک فرایند کاملا طبیعی است؛ چالشی سخت و طاقت‌فرسا و استرس‌آور نیست و به ‌هیچ وجه عامل اضطراب نیست.

🌀استرس یک مفهوم روانشناختی و فراشناختی است که در بستر خانواده و در ذهن‌ و از بچگی به‌وجود آمده.

🌀برخی از امتحانات لذتبخش نیست اما وقتی به فواید آن مدرک فکر می‌کنم، برایم لذتبخش می‌شود.

🌀همه چیز به ذهن ما برمی‌گردد. “سختی” مفهوم برساخته‌ی توهم‌سان و توهم‌وار ذهنی است.

دیدگاهتان را بنویسید