چرا برخی از دانش آموزان ،هیچگاه از عملکرد خود راضی نیستند ؟!

چرا برخی از دانش آموزان ،هیچگاه از عملکرد خود راضی نیستند ؟!

 

💎انسان خصلتا زیاده خواه است و هر چقدر به او بدهند باز هم راضی نمی شود و به دنبال فراتر از آن می گردد.

🔷 دانش آموز برای حل این مشکل ، باید به دنبال راهکارهایی باشند که به کاهش اضطراب آن در ارتباط با عملکردش کمک کند. یکی از راهکار های مهم در ارتباط با این مسئله ، قانع بودن است.

🔷 مسئله دیگری که باعث می شود دانش آموز از عملکرد خود ناراضی باشد ، بیکاری و کم کاری است . مادامی که انسان ، کار و فعالیت زیادی برای انجام دادن داشته باشد اینقدر درگیر مطالعه و درس خواندن می شود که وقتی برای فکر کردن به امور بیهوده را پیدا نمی کند.
وقتی که ساعت مطالعه ، کافی باشد دلیلی وجود ندارد که ما دنباله روی افکار بیهوده باشیم و بایستی کمی نسبت به عملکرد خود واقع بین باشیم.

🔹🔹 دانش آموزان باید بتوانند عملگرایی را میان خود جا بندازند و از خیال بافی های بیهوده دوری کنند تا بتوانند پیشرفت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید