وقتی خشمگین می شوم، با خودم حرف می زنم؛ آیا کار اشتباهی است؟

دیدگاهتان را بنویسید