واقع بینی و تاثیر فراوان آن در سال کنکور

واقع بینی و تاثیر فراوان آن در سال کنکور

 

🔲 اساسی ترین موضوع در خصوص کنکور ، بحث واقع بینی است .

🔘 مادامی که ارتباط دانش آموز با واقعیت قطع می شود ، شروع به زدن حرف های بیهوده می کند یا به تفسیر دیگر ؛ موضوع کاملا مشخص و عیان را به گونه واقعی آن نمی بیند.
بنابراین بسیار حائز اهمیت است که دانش آموزان ، همه مسائل را به شکل واقعی آن ببینند.

🔘 در ابتدا دانش آموز باید مطمئن گردد که رشته مورد نظر خود را به شکل ” واقع بینانه ” دوست دارد یا این علاقه ، صرفا واکنشی به رویا پردازی و خیال پردازی های او است.

🔲 و پس‌از اطمینان خاطر از این مسئله باید :

واقع بینانه ، برنامه اصولی برای خود بچیند و برنامه ریزی درستی برای خود بکند.
روش ها و منابع را به خوبی بشناسد ، تست زنی درستی داشته باشد ، مرور صحیح را فراموش نکند ، در آزمون های آزمایشی شرکت کند و تحلیل درستی از آن داشته باشد.
☑️ و در نهایت مانند یک ماشین ، همه این قطعات را کنار هم قرار دهد تا بتواند به سوی مقصد مورد نظر خود حرکت کند.

💡و نباید فراموش کند که در حول همه این ها بایستی یک مسئله اساسی وجود داشته باشد و آن ، در نظر گرفتن همه واقعیت های موجود و دوری از هر گونه خیال پردازی است.

دیدگاهتان را بنویسید