چه عواملی باعث می‌شوند الگوهای رفتاری و چارچوب ها بعد از مدتی به فراموشی سپرده شوند؟

⁉️چه عواملی باعث می‌شوند الگوهای رفتاری و چارچوب ها بعد از مدتی به فراموشی سپرده شوند؟

 

1⃣ اگر هدف انتخابی فاکتورهای منطقی و واقع بینانه بودن، دست یافتنی بودن، منطبق بودن با شرایط را نداشته باشد امکان تداوم آن وجود ندارد.

2⃣ توجه به این نکته ضروری است؛ در یک بازه زمانی مشخص حتی الامکان تغییر یک یا دو رفتار ممکن است.

3⃣ با در نظر گرفتن همه فاکتور های هدف مناسب فراموشی در بعضی از روزها طبیعی است و با ممارست، پایداری و کنترل حداکثری روی تصمیمات، تغییر امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید