اهمیت کار کردن دروس عمومی تکنیکال از تابستان

اهمیت کار کردن دروس عمومی تکنیکال از تابستان

📝 رعایت اعتدال مطالعه دروس اختصاصی و عمومی همیشه دارای اهمیت است. گاهی توجه دانش آموزان به درس های اختصاصی بیشتر می شود و از اهمیت دروس عمومی غافل می شوند یا به اشتباه تصور می کنند می توان شروع مطالعه عمومی ها را به فروردین ماه و بعد از آن موکول کرد و نتیجه هم گرفت!

 

❓ کدام قسمت از دروس عمومی از تابستان کار شود؟!

🟠 دروس عمومی تکنیکال از جمله: زبان فارسی، آرایه های ادبی، قواعد عربی، ریدینگ و کلوز تست از دسته مباحثی هستند که نیاز به تلاش و ممارست بیشتری دارند و با کار کردن مداوم، مهارت لازم و کافی در این دروس بدست می آید. بنابراین هرگز این دروس را از برنامه مطالعاتی تابستان خود حذف نکنید.
🟡 قسمت های لقمه ای و مهارتی عمومی از جمله قرابت، تست واژه زبان، ترجمه عربی را هم در دستور کار خود قرار دهید.
🔍 همچنین توجه داشته باشید که در تابستان مطالعه دروس عمومی که جنبه حفظی دارند مانند دینی و واژه و املای فارسی، اهمیت چندانی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید