از دروغ گفتن متنفر هستم و این موضوع شدیدا من را خشمگین می کند، راه حل چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید