آیا مطرح کردن مشکلات در محیط های خانوادگی یا دوستانه می‌تواند راهگشا باشد؟

آیا مطرح کردن مشکلات در محیط های خانوادگی یا دوستانه می‌تواند راهگشا باشد؟

🟤 ما نباید مشکلات خود را در چنین محیط هایی مطرح کرده و انتظار داشته‌باشیم که با کمک دیگران به نتیجه برسیم.

🟠 در حالی که این کار در بین ما بسیار شایع است؛ به نحوی که بخش قابل توجهی از مشکلات را در جایی که دیگران هم هستند، مطرح می‌کنیم.

🟤 این رفتار، به این خاطر است که تصور می‌کنیم با تفکرات کدخدا منشی و شیخوخیت می‌توانیم مشکلات را حل کنیم؛ اما باید بدانیم که این روش‌ها معمولا به جایی نمی‌رسد.

🟠 لذا خوب است دو نفری که اختلاف دارند، آنقدر از روی حسن نیت درباره مسئله با یکدیگر گفت‌وگو کنند تا بالاخره مشکل حل شود.

دیدگاهتان را بنویسید