آیا انتشار ویدئو هایی که نشان دهنده عواقب عدم کنترل خشم هستند، می تواند در جهت آگاه سازی مفید باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید