مرور برچسب

یادگیری مهارت آزمون

نکاتی در ارتباط با مهارتهای آزمون

بهم زدن ترتیب دفترچه اینکه اکثر مشاوران روی رعایت ترتیب دفترچه تاکید میکنند تنها یک حرف نیست که بقیه مجبور شوند کورکورانه آن را تقلید کنند و استدلال خاصی برای آن وجود دارد. در چینش دروس دفترچه ،بعد از دروس عمومی که اکثرا حفظی یا ترکیبی از حفظی و تکنیکال هستند،یک درس محاسباتی مثل ریاضی قرار گرفته تا ذهن گرم شود و وارد پیچیدگی های سوالات شود. بعد…
ادامه مطلب ...