مرور برچسب

کنکور 1400

معیارهای شرکت در همایش های جمع بندی کنکور سراسری

🔰باید برای شرکت در همایش ها یکسری معیارها در نظر بگیرید ، چون به هر حال یک روز شما قرار است کامل صرف همایش شود و اگر نروید می توانید خودتان این زمان را به رفع اشکال اختصاص دهید و از زمانتان به صورت مفیدتری بهره ببرید بنابراین از مفید بودن زمانی که به همایش اختصاص می دهید اطمینان حاصل کنید. در کل همایش ها برای کسانی که از نظر کمی در برنامه خود در…
ادامه مطلب ...

فاکتورهای پشت کنکور ماندن برای تمامی رشته ها

✔️ ریاضی بارها اشاره کرده ایم که به چند علت موافق این هستیم که به دانشگاه بروند و تاجایی که ممکن است پشت کنکور نمانند : ➖علت اول اگر از بحث مالی فاکتور بگیریم ، بسیاری از دانشگاه های آزاد وجود دارند که در بحث فنی و مهندسی بسیار بهتر و یا در سطح بعضی از دانشگاه های دولتی عمل می کنند . ➖علت دوم رشته های ریاضی و علوم فنی و مهندسی به نوعی…
ادامه مطلب ...