مرور برچسب

کنکور زبان

کسب رتبه یک کنکور هنر 1399 توسط روژینا آزادی دانش آموز امیر میرهلی

دیل هاریسون کارنگی ، سخنران و نویسنده ی آمریکایی می گوید : « موفقیت در آرزوها ، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد » اراده ی تو موفقیتت را تضمین کرد بعد از یک سال ممارست و تلاش بی وقفه؛ بالهایت را گشودی تا سیمرغ افسانه ای اهدافت باشی و امروز ؛ بر روی قله ی خواسته هایت آشیانه کرده ای و با فراشناختی بالا ، آینده ی پیش رویت را رصد می کنی…
ادامه مطلب ...