مرور برچسب

کتاب درسی

بررسی منابع تست موجود در بازار برای درس فیزیک

"روش مطالعه" ابتدا جزوه و درسنامه دبیر را مطالعه کنید . سپس سراغ مطالعه درسنامه کتاب تست بروید، تمام تست های آن مبحث را در کتاب تست حل کنید و سوالاتی که غلط زده شده و یا نکته جالب و یا تیپ تست جدید دارد هایلایت کنید و در دفعات بعدی برای تست های پوششی و مرور مبحث استفاده از آن ها استفاده کنید. نکته مهمی که در مورد کتاب تست وجود دارد این است که نمی…
ادامه مطلب ...