مرور برچسب

کاهش شک در گزینه

روش برخورد با سوالات شک دار

✍️برخورد با شک در گزینه: 💠یکی از علل و عوامل شک در گزینه به ضعف علمی بازمیگردد و اینکه به خوبی آن مبحث را نیاموخته اید. 💠ضعف علمی ناظر بر یادگیری ناقص است که یادگیری عمیقا صورت نگرفته است، مسلما یادگیری می تواند در جریان تست زنی با شک و شبهه مواجه باشد. منتهی همیشه بحث یادگیری در میان نیست، اما اگر یادگیری کامل باشد ، تعداد تست های شک دار را…
ادامه مطلب ...