مرور برچسب

کارنامه آزمون آزمایشی

کارنامه های آزمون سنجش 3 اسفند 1397

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 3 اسفند 1397 سیما علیدادی پشت کنکور تجربی تربت حیدریه 10223 مائده قلی زاده دوازدهم انسانی تهران 10017 علی مرتضوی پشت کنکور تجربی رفسنجان 9885 پریناز اسلامی پشت کنکور تجربی اصفهان 9809 فروزان خانه باد پشت کنکور تجربی کرمانشاه 9304 محمد ابراهیمی پشت…
ادامه مطلب ...