مرور برچسب

وسایل مورد نیاز

طرز صحیح مدیریت زمان و مقابله با اتفاق های احتمالی در جلسه ی کنکور

🔰مدیریت زمان چیست؟  از اصلی ترین بخش های یک آزمون که باید به آن توجه کنید، کنترل و تقسیم زمان تعیین شدۀ آزمون برای رسیدن به همۀ سوال های آن است. این مسئله به قدری مهم است که می توان با قاطعیت گفت که یک فرد با دانسته های کمتر ولی مدیریت زمان بهتر نتیجۀ بهتری نسبت به یک فرد با دانسته های بالا و مدیریت زمان بد به دست می آورد. مدیریت زمان به مجموعه…
ادامه مطلب ...