مرور برچسب

هوشبر

معرفی رشته هوشبری

رشته هوشبری جزو کدام شاخه ها است؟ 🔹رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی است که دانشجویان با اصول، روش ها، تجهیزات و وسایل مورداستفاده در مراقبت از بیمار بیهوش آشنا می شوند و نحوه مراقبت از بیماران را در مراحل مختلف بیهوشی به صورت نظری و عملی فرا می گیرند. این رشته در بسیاری از دانشگاه های برتر ایران دانشجو می پذیرد و قبولی در آن کار دشواری نیست.…
ادامه مطلب ...