مرور برچسب

نظم در محاسبات

اشتباهات در جلسۀ آزمون

نتیجۀ یک آزمون تنها به مطالعۀ پیش از آزمون و بار علمی داوطلب بستگی ندارد. روش آزمون دادن و مدیریت سر جلسۀ آزمون یکی از عوامل بسیار موثر در نتیجۀ بدست آمده است.در این متن  اشتباهاتی که در جلسۀ آزمون می تواند رخ دهد،را بررسی می کنیم. 🔘 توجه زیاد به محیط اطراف باید سعی کنیم تمام تمرکز و حواس را به سوالات و حل آن ها اختصاص دهیم. از نگاه کردن به…
ادامه مطلب ...