مرور برچسب

نحوه برنامه ریزی

نحوه صحیح برنامه ریزی

توضیحاتی راجع به لزوم تلاش برای تسریع اجرای برنامه درسی و روش برنامه ریزی شخصی بدون مشاور اعتقاد ما بر این است که اگر برنامه درسی ،اصولی باشد و مبنای منطقی داشته باشد،دانش آموز باید تمام تلاش خود را بکند تا آن را به طور کامل اجرا کند. اگر برنامه درسی با کیفیت باشد و بر اساس سطح دانش آموز تدوین شده باشد،باز هم اجرای آن سخت است و بسیاری هم دوست…
ادامه مطلب ...