مرور برچسب

مکان مطالعه

تنوع طلبی در مکان مطالعه

تیپ شخصیتی بعضی افراد به گونه ای است که تنوع طلب هستند و تمایل دارند که هر روز در یک مکان متفاوت با روز قبل درس بخوانند. مشکلی هم ندارد و مهم این است که مطالعه کنند و تفاوتی ندارد در کجا ✔️عوض کردن مکان چه فایده ای دارد؟ عوض کردن مکان باعث میشود که از حیث ذهنی دریچه ها و افق‌های جدیدی پیش رویتان باز شود. برای مثال یکی از دانش آموزان پرسید…
ادامه مطلب ...