مرور برچسب

موفقیت،گفتمان،عوامل موثر در موفقیت،دانش آموز موفق

تاثیر گفتمان در موفقیت

تفکر مثبت ، ذهن برنده و باور به پیروزی، برای موفق شدن از اهمیت زیادی برخوردار است زبان و گفتمان، بستر هستی و زیست انسانی است که می تواند روی عملکرد ما تاثیر زیادی بگذارد. شاید شما کلمات را به زبان نیاورید و بیان نکنید ولی کلمات و افکاری که در ذهنتان می چرخد و حتی نوع چیدمان اتاقتان می تواند گفتمان شما را مطرح کند. متاسفانه طبق بررسی ها و…
ادامه مطلب ...