مرور برچسب

موسیقی در هنگام مطالعه

مزایا و معایب موسیقی در هنگام مطالعه و زمان استراحت

در این قضیه ما با افراد مختلفی روبرو هستیم. مانند شرایط کار است که اکثرا در محیط شلوغ و آشفته نمیتوانند کار کنند اما ممکن است یک نفر را پیدا کنید که در این محیط هم بتواند کار کند بنابراین همیشه بحث های روانشناسی و جامعه شناسی و تئوری های حوزه ی علوم انسانی نسبی هستند. ✔️ معایب موسیقی در موسیقی تئوری غالب این است که هنگام مطالعه، گوش کردن به…
ادامه مطلب ...